Zapewnianie jakości

Drukuj Rozmiar

Zapewnianie jakości

Servona GmbH jest uznanym producentem i znanym partnerem w handlu branżowym na rynku medycznych środków pomocniczych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie zaopatrywania pacjentów potrzebujących opieki Servona tworzy i produkuje urządzenia z zakresu techniki medycznej, środki pomocnicze oraz artykuły zużywalne najwyższej jakości. Od wynalezienia w 1958 roku pierwszej krtani elektronicznej staliśmy się czołowym producentem w branży. Marka SERVOX jest znana na całym świecie z rewolucyjnych produktów najwyższej jakości.

Aby sprostać wymogom naszych klientów i grup docelowych, zgodnie z polityką firmy wprowadziliśmy system zarządzania jakością zgodny z DIN EN ISO 9001:2008.

Polityka przedsiębiorstwa i polityka jakości

Grupa przedsiębiorstw Servona tworzy, produkuje i sprzedaje produkty medyczne oraz świadczy usługi związane ze zdrowiem człowieka. Aby spełnić te wymagania, stworzono i utrzymano system zarządzania jakością na podstawie aktualnych przepisów, z uwzględnieniem wymogów specyficznych dla danego kraju. Wynikają z tego ustalone, powtarzalne i dające się sterować procesy, opisane w instrukcjach procesowych.

Dlatego najważniejszym celem przedsiębiorstwa jest osiągnięcie możliwie najwyższego, dopasowanego do indywidualnych potrzeb danej grupy docelowej zadowolenia oraz zachowania zgodności naszych produktów z wymogami regulacyjnymi Spełnianie tak postawionych celów jest najlepszą gwarancją dalszego rozwoju pozycji rynkowej oraz wzmocnienia siły gospodarczej grupy przedsiębiorstw Servona. Jako zasadę działania w grupie przedsiębiorstw Servona zarząd regularnie formułuje cele jakościowe, których osiągnięcie jest kontrolowane w osobistych rozmowach z kierownikami poszczególnych działów.

Polityka jakości jest centralnie udostępniana każdemu współpracownikowi w systemie kontroli jakości. W spełnianiu najwyższych wymagań pomagają stałe kontrole wymogów regulacyjnych i normatywnych oraz utrzymanie systemu zarządzania jakością. Cele jakościowe oraz polityka jakości są kontrolowane przez zarząd oraz specjalistę ds. kontroli jakości przynajmniej raz w roku. Aby zapewnić i utrzymać wysoką jakość produktów, współpracownicy są szkoleni zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. Stałe ulepszanie procesów usługowych u klienta ma na celu optymalne zadowolenie naszych klientów. Warunkiem tego jest oparta na zaufaniu współpraca z pracownikami, klientami i dostawcami.