Strategia i wartości

Drukuj Rozmiar

Sukces dzięki zasadzie MORE

W drodze do osiągnięcia pozycji pioniera na międzynarodowym rynku Home Care

Będąc przedsiębiorstwem średniej wielkości, gwarantujemy osiągnięcie naszych celów rozwojowych i przyszłościowych poprzez stworzoną i sprawdzoną przez Droege Group zasadę transformacji MORE.

M jak Maintain

Strategiczne nastawienie Maintain oznacza zabezpieczenie istniejących, nastawionych na transakcje modeli biznesowych. W zakresie Home Care Servona obsługuje rocznie ponad 300 000 przypadków i oferuje liczne produkty medyczne. Przy tym spełnienie niezbędnych norm jakości i ISO stawiane jest zawsze na pierwszym miejscu. W związku z tym zgodnie z decyzją zarządu Servona kieruje się standardami farmaceutycznymi i zalicza się do czołowej grupy przedsiębiorstw oferujących Home Care oraz produkty medyczne. 

O jak Optimize

Naszym codziennym wyzwaniem jest optymalizowanie tworzących wartość dodaną procesów naszej grupy przedsiębiorstw. Obecnie centralnym zagadnieniem jest realizowanie i wdrożenie strategii cyfryzacji, zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i u zewnętrznych klientów oraz partnerów biznesowych. W bieżącej działalności optymalizujemy nasze procesy gospodarcze w ramach programów Profit Improvement (PIP), programów optymalizacji procesów (POP) oraz programów Sales Force Excellence (SFE).

R jak Reinvent

Na rozwiniętych rynkach kluczowym wyzwaniem jest nastawienie się na wymagania przyszłości. W związku z tym sformułowaliśmy jednoznaczne zasady, aby zagwarantować najlepszą opiekę i zaopatrzenie. Jednocześnie konsekwentnie inwestujemy w badania i rozwój produktów. Poza tym pracujemy aktywnie w dziedzinie rozwoju nowatorskich koncepcji opieki, aby jak najlepiej spełniać oczekiwania pacjentów i ich rodzin.  

E jak Enhance

Oprócz wzrostu organicznego Servona brała czynny udział w konsolidacji niemieckiego rynku Home Care. Oprócz Nicolei Vitalressort do grupy Servona zostały przyjęte także takie przedsiębiorstwa, jak Zieger i Hoffrichter. Przy tym za sprawą naszej zasady zaopatrzenia kompletnego nie tylko wzmacniamy swoją pozycję na całym rynku, ale także aktywnie rozwijamy kompetencje jako producent. Servona aktywnie przyspiesza nie tylko ekspansję krajową, ale także międzynarodową.

Naszą ścieżkę rozwoju od samego założenia przedsiębiorstwa wyznacza kanon wartości

Myślenie międzypokoleniowe: Będąc przedsiębiorstwem rodzinnym, nie myślimy w kategoriach wyników kwartalnych, ale dążymy do osiągania celów długofalowych. Wspieramy rozwój przedsiębiorstwa przez całe pokolenia i chcemy zapewnić trwałe istnienie oraz rozwój grupy Servona poprzez ciągłość zarządzania.

Innowacja: Innowacja jest turbiną napędzającą rozwój naszego przedsiębiorstwa. Stale rozwijamy nasze kompetencje, wprowadzając nowe pomysły.

Nastawienie na klienta: Postrzegamy siebie jako partnerów sparingowych, aby optymalnie określić potrzeby klientów i wdrożyć odpowiednie rozwiązania. Przy tym to człowiek zawsze znajduje się w centrum uwagi.

Jakość: Zachwyt nad jakością stanowi decydującą właściwość, która wyróżnia naszą pracę. Naszym wymogiem jest 110% jakości, zarówno w firmie, jak i na zewnątrz. Stawiamy na „realizatorów”, ludzi, którzy przekonują fachową wiedzą i entuzjazmem.

Reputacja: Zaufanie i najwyższe standardy uczciwości są kryterium, jakim kierujemy się we współpracy z naszymi partnerami, klientami i konkurencją. Obiecujemy tylko to, co możemy spełnić, i trzymamy się ustaleń oraz umów. Jakość i reputacja przed rozwojem – oto nasze motto. Naszą postawę i działania określa wzór „uczciwego kupca”.

Niezależność: Grupa Servona Home Care jest przedsiębiorstwem działającym w branży techniki medycznej i pozostającym od ponad 60 lat w rękach rodziny. Taka niezależność daje nam swobodę samodzielnego określania naszych działań oraz dążenia do osiągania długofalowych celów. Niezależność jest gwarancją zaufania i ciągłości.

Przedsiębiorczość: Jesteśmy przedsiębiorcami z przekonania i zamiłowania. Żyjemy zgodnie z zasadą „Corporate Entrepreneurship”. Także w przypadku naszych współpracowników stawiamy na przedsiębiorcze myślenie i działanie oraz wspieramy własne inicjatywy i poczucie odpowiedzialności.

Odpowiedzialność: Kierujemy się zasadą społecznej odpowiedzialności biznesu i angażujemy się w życie społeczności w krajach rozwijających się tak samo jak w Troisdorfie, gdzie mieści się nasza główna siedziba.