Tracheotomia

Co to jest tracheotomia?

Tracheotomia (otwarcie tchawicy) oznacza zabieg chirurgiczny, podczas którego następuje operacyjne otwarcie przedniej ściany tchawicy. Otwór nosi nazwę tracheostomy. Głównym powodem, dla którego przeprowadza się zabieg tracheotomii, jest najczęściej długotrwała wentylacja pacjenta wynikająca z choroby pierwotnej. Ponadto tracheotomia wykonywana jest podczas operacji krtani lub zaburzeń neurologicznych odruchu połykowego. Tracheotomia jest odwracalnym zabiegiem inwazyjnym z utrzymaniem zdolności emisji głosu i mowy. Poprzez otwór tracheotomijny odbywa się oddychanie lub wentylacja pacjenta. Aby zapewnić trwały dostęp przez tracheostomę, stosuje się różne rurki tracheotomijne. Systemy filtracyjne i nawilżające (tzw. sztuczne nosy) dodatkowo zastępują naturalną funkcję nosogardzieli.

Szeroka oferta sprzętu i wyposażenia medycznego pozwala na świadczenie optymalnej opieki pacjentom tracheotomowanym lub laryngektomowanym.

Oferujemy produkty takie, jak:

  • rurki tracheotomijne,
  • zastawki foniatryczne,
  • sztuczne nosy,
  • taśmy do mocowania rurek,
  • kompresy tracheotomijne.