Terapia oddechowa i wentylacja

Drukuj Rozmiar

Co oznacza mechaniczna wentylacja?

Mechaniczna wentylacja ma miejsce wtedy, gdy w wyniku przejściowej lub długotrwałej dysfunkcji układu oddechowego respirator częściowo lub w całości przejmuje funkcję oddechową pacjenta.  Mechaniczna wentylacja może mieć formę inwazyjną lub nieinwazyjną.

Wentylacja inwazyjna występuje wtedy, gdy dostęp do układu oddechowego pacjenta uzyskiwany jest przez rurkę intubacyjną lub tracheotomijną. W przypadku wentylacji nieinwazyjnej pacjent oddycha przez specjalną maskę (pełnotwarzową, nosową i in.).

Firma Servona zaopatruje małych i dużych pacjentów w urządzenia monitorujące (np. pracę serca, funkcje oddechu i inne; w tym pulsoksymetry) oraz sprzęt do terapii tlenowej (np. koncentratory tlenu. butle z tlenem).

Oferujemy produkty takie, jak:

  • urządzenia do wentylacji domowej wraz z wyposażeniem,
  • urządzenia CPAP wraz z wyposażeniem,
  • koncentratory tlenu i butle z tlenem,
  • monitory kontrolne i pulsoksymetry.