Ochrona danych

Drukuj Rozmiar

Spółka Servona bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony danych osobowych i czuwa nad ich właściwą obsługą. Dlatego pragniemy przekazać poniżej kilka uwag i informacji na temat danych, które są rejestrowane w trakcie Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, i na temat realizowanego przez Państwa procesu aplikacji oraz ich wykorzystywania. Państwa dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z przepisami o ochronie danych, w szczególności zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych osobowych (BDSG).

1. Gromadzenie danych osobowych

W momencie wejścia na naszą stronę internetową gromadzone są informacje, których nie możemy przyporządkować do konkretnej osoby (np. dzień i godzina dostępu, pooszukiwana domena, liczba odwiedzin, średni okres przebywania itp.).

Dane osobowe będą zapamiętywane tylko wtedy, jeżeli zdecydują się Państwo na skorzystanie z jednego z naszych serwisów, na przykład w przypadku zgłoszenia online do Akademii Servona, ubiegania się online o pracę oraz nawiązania z nami kontaktu za pośrednictwem formularza online. W takich przypadkach wymagamy od Państwa podania swojego nazwiska, adresu i innych danych osobowych. Wprowadzenie danych osobowych przez użytkownika następuje zatem dobrowolnie.

2. Dane wymagane w ramach ubiegania się w trybie online o pracę

W przypadku składania u nas aplikacji prosimy Państwa o przekazanie nam na podstawie formularza aplikacyjnego następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail oraz list motywacyjny. Dlatego prosimy o przedłożenie nam swojego CV, istotnych świadectw, listu motywacyjnego oraz ewentualnie próbek prac. O tym, jakie konkretnie dane osobowe zostaną nam przekazane w ramach tych dokumentów, decydują ostatecznie Państwo. Oczekujemy jednak pełnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji dotyczących kwalifikacji istotnych z punktu widzenia danego stanowiska pracy oraz Państwa kariery zawodowej.
Zwracamy uwagę, że odpowiadają Państwo za wszystkie treści zawarte w Państwa aplikacji, czyli na przykład za teksty, zdjęcia, obrazy graficzne, pliki, linki itp. Proszę dopilnować, aby przy tej okazji nie naruszyli Państwo posiadanych przez osoby trzecie praw do znaków towarowych, praw autorskich, praw osobowych i innych praw.

3. Kodowanie Państwa danych w ramach aplikacji składanej w trybie online

Wszystkie dane osobowe, które przekazują nam Państwo za pośrednictwem naszego formularza online, są przesyłane w postaci zakodowanej, a zatem są zabezpieczone przed nieuzasadnionym wykorzystaniem. Dla potrzeb komunikacji tworzymy tak zwany system SSL. System SSL (Secure-Socket- Layer) stanowi procedurę takiego kodowania Państwa danych, aby podczas ich transmisji w Internecie nie mogły być one odczytane przez osoby nieupoważnione.

4. Korzystanie z Państwa danych w ramach procesu aplikacji

Wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych, w szczególności danych zawartych w przekazanych materiałach aplikacyjnych, wypełnionych formularzach aplikacyjnych i osobowych oraz danych zarejestrowanych w ramach procedury aplikacyjnej, na przykład podczas rozmowy o pracę. Wyrażają Państwo również wyraźnie zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych odnoszących się do cech dyskryminacji w rozumieniu § 1 [niemieckiej] powszechnej ustawy o równouprawnieniu AGG (dane dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, płci, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku, tożsamości seksualnej).
Państwa dane będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane w naszym przedsiębiorstwie dla potrzeb postępowania aplikacyjnego, do oceny Państwa przydatności do pracy na danym stanowisku oraz do celów statystycznych. Dostęp do Państwa danych otrzymają pracownicy działu kadr oraz właściwych komórek merytorycznych. Wszystkie osoby uczestniczące w tych procedurach zostały jednoznacznie zobowiązane do zachowania poufności danych.

5. Gromadzenie danych

Zakres gromadzonych danych zależy od ofert znajdujących się na naszych stronach internetowych, z których Państwo korzystają.

6. Odwiedzanie stron internetowych

Ze względów technicznych Państwa przeglądarka internetowa w momencie wchodzenia na naszą stronę internetową automatycznie przekazuje dane na serwer naszej strony. Są to między innymi takie dane, jak data i godzina dostępu, URL strony internetowej, na której znajdował się link, pobrany plik, ilość przesłanych danych, rodzaj i wersja przeglądarki, system operacyjny oraz Państwa adres IP. Dane te są przechowywane odrębnie od innych danych przekazywanych przez Państwa w ramach korzystania z naszej oferty. Nie mamy możliwości przyporządkowania tych danych do konkretnej osoby. W celu automatycznego gromadzenia wspomnianych powyżej danych stosowane są tak zwane cookies (ciasteczka). Cookie oznacza informacje przesyłane przez serwer strony internetowej do przeglądarki, które z kolei w momencie późniejszego wejścia na ten sam serwer są odsyłane przez przeglądarkę (tak zwane “ciasteczka przeglądarki” lub „ciasteczka sesyjne”). Przy pomocy ciasteczek można gromadzić informacje między wejściami na strony internetowe, umożliwiają one także serwerowi (serwerowi sklepu internetowego) ponowne zidentyfikowanie lub zachowanie poza sesjami danych identyfikujących przeglądarkę odwiedzającego, a zatem także osobę odwiedzającą stronę. Większość stosowanych przez nas ciasteczek stanowią tak zwane “ciasteczka sesyjne". Po zakończeniu Państwa wizyty zostają one automatycznie usunięte. Ciasteczko może zawierać wyłącznie informacje, które oferent stron internetowych sam wysyła do użytkownika; dane prywatne użytkownika nie mogą być odczytane przy pomocy ciasteczek. Zwracamy także uwagę, że ciasteczka mogą być ponownie pobrane wyłącznie przez jednostkę generującą ciasteczka. Oznacza to, że danych ciasteczek nie mogą odczytać żadne inne podmioty oferujące swoje produkty w Internecie.

7. Czy mogę wstrzymać stosowanie ciasteczek?

Odpowiednio do stosowanej przeglądarki można wstrzymać umieszczanie cookies. W tym celu należy jednak dostosować ustawienia swojej przeglądarki. Sposób dokonywania ustawień zależy od konkretnej przeglądarki. Funkcja pomocy dostępna w pasku menu większości przeglądarek wyjaśni Państwu, jak należy ustawić przeglądarkę, aby nie akceptowała nowych ciasteczek, jak poinformować swoją przeglądarkę, gdy otrzymają Państwo nowe ciasteczko oraz jak usunąć wszystkie otrzymane dotychczas ciasteczka i zablokować przeglądarkę przed otrzymywaniem dalszych cookies.

8. Korzystanie z Google Analytics

Strona ta korzysta z systemu Google Analytics, czyli z opracowanej przez Google Inc. usługi analizy reklam ("Google"). Google Analytics stosuje tak zwane "Cookies", czyli dane tekstowe zapamiętywane na Państwa komputerze i umożliwiające przeprowadzenie analizy korzystania przez Państwa z danej strony internetowej. Wygenerowane przez ciasteczko informacje dotyczące korzystania przez Państwa ze strony internetowej są generalnie przekazywane do serwera Google w USA, na którym zostają zapamiętane. W przypadku aktywizacji funkcji anonimizacji IP na niniejszej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie jednak najpierw przez Coogle skrócony w ramach krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w ramach innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA będzie przekazywany pełen adres, który zostanie tam skrócony. Na wniosek operatora tej sieci Google będzie wykorzystywał te informacje, aby ocenić korzystanie przez Państwa z tej strony, zestawić raporty o aktywności na stronie internetowej oraz świadczyć na rzecz operatora strony internetowej usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. Adres IP przekazany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę nie będzie łączony przez Google z innymi danymi. Dzięki odpowiedniemu ustawieniu oprogramowania swojej przeglądarki mogą Państwo nie dopuścić do zapamiętania ciasteczka; zwracamy jednak uwagę, iż w takim przypadku może się zdarzyć, że ewentualnie nie będą Państwo mogli w pełnym zakresie korzystać z wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej.

9. Niedopuszczenie do rejestracji danych przez Google Analytics

Mogą Państwo nie dopuścić do zarejestrowania dla Google wygenerowanych przez ciasteczko danych dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (wraz Państwa adresem IP) oraz do przetwarzania tych danych przez Google, ładując i instalując plugin przeglądarki dostępny pod następującym linkiem tools.google.com/dlpage/gaoptout. Więcej informacji jest dostępnych pod adresem tools.google.com/dlpage/gaoptout lub www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Zwracamy uwagę, że Google Analytics zostało na tej stronie rozszerzone o kod "gat._anonymizeIp();", aby zagwarantować anonimową rejestrację adresów IP.

10. Wykorzystywanie i udostępnianie Państwa danych osobom trzecim

Państwa dane, które zostały zgromadzone podczas wizyty na stronie internetowej lub na podstawie danych przekazanych przez Państwa dobrowolnie, nie będą udostępniane osobom trzecim. Może się jednak zdarzyć, że na mocy ustawy lub decyzji sądu zostaniemy zobowiązani do ich przekazania. W takim przypadku przekażemy Państwa dane wyłącznie instytucjom państwowym i organom upoważnionym do uzyskiwania informacji, jedynie w wymaganym zakresie.

11. Formularz kontaktowy

Dane przekazane w ramach naszego formularza kontaktowego będą gromadzone i wykorzystywane do edycji odpowiednio do Państwa zapytania. Na formularzu jako pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) określone są wyłącznie dane niezbędne do opracowania (np. adres e-mail, temat, informacja tekstowa), oprócz nich mogą Państwo dobrowolnie umieścić także inne dane (np. nazwisko, numer telefonu, miejscowość, ulica). Państwa dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Zostaną one usunięte w momencie, gdy przestaną być niezbędne dla potrzeb opracowania.

12. Zgoda na wykorzystywanie danych do celów reklamowych

Wyrażając zgodę na niniejsze postanowienia spółki Servona GmbH dotyczące ochrony danych, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych do naszych celów reklamowych. W każdym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę na wykorzystywanie Państwa danych osobowych do celów reklamowych, nie ponosząc przy tym żadnych innych kosztów poza kosztami przesyłu informacji według obowiązujących stawek podstawowych. W tym celu wystarczy przesłanie odpowiedniej informacji w formie tekstowej na podany adres kontaktowy (np. drogą mailową, faksem, listownie).

13. Zastrzeżenie możliwości wprowadzenia zmian

Spółka Servona GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany środków bezpieczeństwa i środków ochrony danych, o ile okaże się to niezbędne, na przykład ze względu na rozwój techniki. W takich przypadkach odpowiednio dostosujemy także nasze informacje dotyczące ochrony danych. Proszę zatem zawsze uwzględniać aktualną wersję naszej deklaracji o ochronie danych.

14. Social Plugin

Na stronach internetowych spółki Servona GmbH stosowane są styczki do portali społecznościowych – do Facebooka, Twittera, LinkedIn i XING, aby zapewnić stronie kariery bardziej osobisty profil. W tym celu wykorzystujemy między innymi share-button Facebooka, share-button Twittera, share-button LikedIna i share-button XING. Są to oferty amerykańskiego przedsiębiorstwa Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), amerykańskiego przedsiębiorstwa Twitter Inc. (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103), amerykańskiego przedsiębiorstwa LinkedIn (1000 W Maude Ave, Sunnyvale, CA 94085, USA) i niemieckiego przedsiębiorstwa XING (XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg).
Odwiedzając stronę spółki Servona GmbH, która zawiera daną wtyczkę, Państwa przeglądarka generuje połączenie z Facebookiem, Twitterem, LinkedInem lub XING, dzięki czemu treści pobierane są przez Facebook, Twitter, LikedIn lub XING. Państwa wizyta na stronach spółki Servona GmbH może być zatem ewentualnie śledzona przez Facebook, Twitter, LinkedIn lub XING, nawet jeżeli funkcja ta nie jest przez Państwa aktywnie wykorzystywana. Wystarczy, że posiadają Państwo swoje konto na Facebooku, Twitterze, LikedIn lub XING lub kiedyś odwiedzili już Państwo stronę zawierającą social plugin Facebooka lub social plugin Twittera, social plugin LikedIn lub social plugin XING.
Ponadto Facebook, Twitter, LinkedIn lub XING otrzymują bezpośrednio informacje, jeżeli korzystają Państwo z danej wtyczki (klikając na przykład na odpowiednie pole share-button). Jest to konieczne w celu podzielenia się informacjami z innymi. Nie mamy przy tym żadnego wpływu na treści zawarte we wtyczce oraz na informacje przekazywane do Facebooka, Twittera, LinkedIna lub XING. Na swoich stronach internetowych Facebook, Twitter, LinkedIn i XING udostępniają szczegółowe informacje dotyczące zakresu, rodzaju, celu i sposobu przetwarzania Państwa danych. Znajdą tam Państwo także dalsze informacje dotyczące przysługujących praw i możliwości ustawień w celu ochrony Państwa sfery prywatności.
Wylogowując się wcześniej ze strony Facebooka, Twittera, LinkedIna i XING oraz kasując ustawione ciasteczka, można uniknąć sytuacji, w której Facebook, Twitter, LinkedIn lub XING podczas Państwa wizyty mogą przyporządkować do Państwa konta na Facebooku, Twitterze, LinkedIn lub XING dotyczące Państwa danych zgromadzonych na naszych stronach internetowych.

15. Korzystanie z treści zewnętrznych

Niniejsza strona korzysta z Google Maps API w celu wizualizacji informacji geograficznych. Jest to serwis kartograficzny spółki Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Korzystając z Google Maps, informacje dotyczące korzystania przez Państwa z tej strony (łącznie z Państwa adresem IP) mogą być przekazane do serwera Google w USA i tam zapamiętane. Informacje te mogą być także udostępniane przez Google jego partnerom. Google nie będzie jednak łączyć Państwa adresu IP z innymi zgromadzonymi danymi dotyczącymi Państwa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Google znajdują się w uwagach dotyczących ochrony danych w Google na stronie www.google.com/privacypolicy.html.

16. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych

Prosimy o kontakt w przypadku pytań dotyczących ochrony danych oraz w celu uzyskania informacji o Państwa danych osobowych lub zgłoszenia ich korekty. Mogą Państwo korzystać przy tym z adresu podanego w naszej stopce redakcyjnej Impressum.