Zwłóknienie płuc - Przyczyny

Drukuj Rozmiar

Przyczyny

W medycynie wyróżnia się dwa typy włóknienia płuc.

W przypadku wtórnego włóknienia płuc można wskazać przyczynową chorobę pierwotną:

 • zakażenie grzybami lub bakteriami,
 • choroby autoimmunologiczne (np. sarkoidoza),
 • choroby tkanki łącznej (np. sklerodermia lub zespół Sjögrena),
 • choroby reumatyczne,
 • zapalenie naczyń,
 • choroby płuc spowodowane inhalacją pyłów,
 • substancje szkodliwe, np. dym papierosowy lub gazy,
 • niektóre leki (np. przyjmowane w ramach chemioterapii),
 • promieniowanie (np. po radioterapii),
 • nagromadzenie wody w płucach (np. na skutek określonych chorób serca i nerek),
 • określone postaci raka płuc.

W idiopatycznym włóknieniu płuc, a stanowi ono 50% przypadków, niemożliwe jest wskazanie czynnika wywołującego włóknienie płuc. Lekarze określają to mianem „idiopatycznego śródmiąższowego zapalenia płuc” (IIP), co oznacza „śródmiąższowe zapalenie płuc o nieznanej przyczynie”.