POChP - Przyczyny

Przyczyny

POChP najczęściej rozwija się z przewlekłego zapalenia oskrzeli, które rozpoznaje się na podstawie kryteriów WHO u pacjentów skarżących się na kaszel i odksztuszanie wydzieliny przez co najmniej 3 miesiące w okresie ostatnich dwóch lat. U większości osób, u których zdiagnozowano przewlekłe zapalenie oskrzeli, choroba nie postępuje i nie przechodzi do postaci POChP.

Aby była mowa o POChP, oprócz wyżej wspomnianych dolegliwości, musi występować zwężenie, czyli obturacja, dróg oddechowych. Dochodzi wtedy do zmniejszenia ich drożności, a co za tym idzie - upośledzenia przepływu powietrza. Do najlepiej udokumentowanych czynników ryzyka wystąpienia POChP należy palenie tytoniu. Ponieważ jednak na chorobę tę zapadają także osoby niepalące, podejrzewa się, że rozwój POChP warunkują również czynniki genetyczne.