POChP - Leczenie

POChP - Leczenie

Mimo przeprowadzenia w tym kierunku wielu badań, POChP nadal jest chorobą nieuleczalną. Główne cele terapii to:

  • spowolnienie postępu schorzenia,
  • poprawa wydolności fizycznej,
  • złagodzenie objawów,
  • poprawa stanu ogólnego,
  • poprawa jakości życia chorego i polepszenie jego samopoczucia,
  • unikanie powikłań,
  • złagodzenie objawów chorób towarzyszących.

Najważniejszym elementem terapii jest trwałe rzucenie czynnego palenia i konsekwentne unikanie narażenia na palenie bierne. Istnieje również szereg możliwości leczenia farmakologicznego, z wykorzystaniem tlenoterapii, poprzez operacyjne usunięcie części płuca lub przeszczep.

Tlenoterapia polega na podawaniu choremu czystego tlenu przez kaniule donosowe, zwane również okularami tlenowymi. Dzięki leczeniu tlenem zwiększa się nie tylko wydolność pacjenta, ale również jego oczekiwana długość życia.

Niektórych pacjentów poddaje się leczeniu operacyjnemu, lecz tylko wówczas, gdy:

  • u chorego możliwe jest usunięcie części płuca i wszczepienie sztucznych zastawek;
  • albo kwalifikuje się on do przeszczepu organu od dawcy.