POChP - Diagnoza

Diagnoza

Długotrwały kaszel, któremu towarzyszy odksztuszanie wydzieliny, zawsze wzbudza podejrzenie występowania POChP. W celu postawienia odpowiedniej diagnozy lekarz przeprowadza z pacjentem wywiad. Zwraca uwagę, czy ma on w pracy kontakt z pyłami przemysłowymi lub innymi szkodliwymi substancjami oraz czy regularnie pali. Następnie pyta o intensywność i częstotliwość występowania dolegliwości oraz w jaki sposób ograniczają one codzienną aktywność chorego.

Jeżeli mamy do czynienia z POChP we wczesnym stadium rozwoju, badanie ogólne może nie wykazać żadnych zmian. W zaawansowanej postaci choroby występują typowe objawy zwężenia dróg oddechowych:

  • wydłużony czas wydechu,
  • szmery podczas oddychania (świszczące odgłosy i pomruki).