Niewydolność serca - Przyczyny

Drukuj Rozmiar

Przyczyny

Najczęstszą przyczyną niewydolności serca jest choroba niedokrwienna spowodowana zwapnieniem naczyń wieńcowych. Narastająca wewnątrz tętnic blaszka miażdżycowa powoduje stopniowe zwężanie ich światła, a co za tym idzie – również drożności, co upośledza przepływ krwi w naczyniach. Drugim najważniejszym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi niewydolności serca jest nadciśnienie. Do pozostałych należą:

  • zaburzenia rytmu serca,
  • zapalenie mięśnia sercowego,
  • wada zastawki serca,
  • nagromadzenie płynu w osierdziu (wysięk osierdziowy),
  • choroby serca spowodowane nadużywaniem alkoholu, narkotyków lub leków,
  • czynniki genetyczne,
  • cukrzyca,
  • choroby tarczycy,
  • rozedma płuc,
  • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Do niewydolności mięśnia sercowego może także prowadzić rzadka kardiomiopatią stresowa, nazywana też zespołem takotsubo, a w literaturze anglojęzycznej syndromem złamanego serca (broken heart syndrome). Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy pod wpływem traumatycznych przeżyć lub silnego stresu naczynia wieńcowe obkurczają się, dając objawy podobne do choroby niedokrwiennej. Kardiomipatia stresowa rzadko powoduje nieodwracalną niewydolność serca. Najczęściej sposób pracy organu z czasem się normalizuje. Dlatego epizod chorobowy nie ma negatywnego wpływu ani na długość, ani na jakość życia pacjenta.